מפת הדרכים ביבליוגרפיה על עצמי   תקציר
  לכאורה, האכזבה מהישגי התלמידים בתחום האוריינות יש בה כדי להסביר את הדרישה ההולכת וגוברת בעשור האחרון ל"אוריינות חדשה" ואף ל"אוריינויות חדשות ומרובות"; אלא שבכך לא נתמצתה הבעיה, שכן בסבך היחסים שבין סיבה ומסובב קשה יהיה להצביע על הגורם והנגרם. דוגמה לשאלה המהדהדת ברקע היא: האם ההתקדמות הטכנולוגית היא שחשפה את חוסר יכולתם של בוגרי מערכת החינוך להשתלב בחברה לפי הסטנדרטים החדשים, החיוניים לתפקוד נאות? או שמא היו גורמים אחרים שמקורם בדרישות של האוריינות הישנה, שגרמו לחוסר שביעות הרצון של החברה מהישגי המערכת בתחום האוריינות?

על רקע שאלות אלה נסקור את האוריינות הישנה (הטרום-דיגיטלית), על ציפיותיה ואכזבותיה, נציג את האוריינות החדשה, על דרישותיה על פי תפיסות שונות והצעות להגדרתה מתוך גישות שונות. לאחר מכן נדון בהשתמעויות למערכת החינוך ולהכשרת המורים, תוך הצגת כמה תכניות פעולה ויישומים דידקטיים שדווחו במקומות שונים בעולם.

   מבנה המאמר והנחיות ניווט
  המאמר בנוי כמאמר היפרטקסטואלי רב-שכבתי, ובו חמישה מקטעים (פרגמנטים), המהווים את חמשת פרקי המאמר:
א. מבוא (מבוא)
ב. האוריינות בתקופה הטרום-דיגיטלית בקיצור: (אוריינות טרום-דיגיטלית)
ג. האוריינות החדשה - הגדרות, מאפיינים וגורמים להתפתחותה בקיצור: (אוריינות חדשה - מרובה)
ד. השתמעויות לחינוך ולהכשרת המורים בקיצור: (השתמעויות)
ה. סיכום (סיכום)
  1. לחמשת המקטעים הוקדם דף פתיחה (הדף הזה) הכולל תקציר וכן מבנה המאמר והנחיות ניווט. כמו-כן נוסף חלון הביבליוגרפיה (ראו בהמשך).
  2. שמות הקיצור של כל אחד מהמקטעים יופיעו בתחתית כל מקטע, והקורא יוכל על ידי הקשה על אחד מהם לעבור למקטע אחר לפי בחירתו. כמו-כן יוכל הקורא לחזור אחורנית למקטע שכבר קרא; ובכל מקרה ניתן לחזור מכל מקום במאמר לדף הכניסה.
  3. הקשה על אזכור ביבליוגרפי, שיופיע בגוף הטקסט באחד המקטעים, תעביר את הקורא לחלון הביבליוגרפיה. כדי למנוע תסמונת הקרויה "אובדן בחלל" ( lost in hyperspace ), ניתן לחזור מחלון הביבליוגרפיה אך ורק למקטע שממנו יצא הקורא לחלון זה.
  4. הקשה על "מילים חמות" נוספות העשויות להופיע בגוף המקטע תעביר את הקורא לחלון אחר, המסתעף מגוף המקטע. חלון זה עשוי לכלול שקפים, תמונות או רכיבי מולטימדיה אחרים. גם מחלון זה ניתן לחזור אחורנית אך ורק למקטע שממנו יצא הקורא.
  5. לנוחות ההתמצאות בין השכבות השונות מצורף תרשים זרימה ("מפת הדרכים") המאפשר לקורא לדעת את מקומו במאמר בכל רגע נתון ולהחליט על המשך דרכו.

 ראש העמוד to_top
 מבוא *
  למונח "אוריינות חדשה" (New Literacy), שהופיע לראשונה בתחילת העשור הקודם, כמה וכמה שמות נרדפים, כגון "אוריינויות חדשות", ברבים ( New Literacies; Leu, 2001 ) ; "אוריינות מרובה"
( Multiliteracy;, 1996 The New London Group ), ואף "אוריינות ביקורתית" ( Critical Literacy; Bean, 2001 ). וכמספר המונחים כך גם מספר ההגדרות. השינויים המחלחלים לתוך מערכות החינוך בעולם אינם מקריים. האכזבות מהישגי התלמידים ובוגרי מערכת החינוך לשלביה השונים, המלוות את המערכת כתופעה חוזרת ונשנית בתקופות שונות, לא נוצרו בחלל ריק; התמורות החברתיות והתרבותיות המתחוללות בעולם בהשפעת המהפכה הטכנולוגית מטביעות את חותמן על הרגלי הצריכה התרבותית של ילדים ומבוגרים ומחייבות שינויים במחשבה החינוכית ובעשייה הפדגוגית.

מטרת המאמר הזה היא לבדוק הצעות שונות שמעלה הספרות בדבר השינויים בדרישות האוריינות ובהגדרתה, כפתיחה לדיון במידת יישימותן של הצעות אלה במציאות של מערכת החינוך הישראלית והשתמעויותיהן להכשרת המורים.

 ראש העמוד to_top  
  *המאמר הוא שכתוב והרחבה של הנושא ששימש בסיס לדיון בסדנה שהתקיימה בכינוס השמונה-עשר של 'סקריפט, האגודה הישראלית לאוריינות', קיץ תשס"ג. אני מודה למשתתפי הסדנה, שהערותיהם המועילות תרמו לליבון כמה עניינים שעמדו על הפרק.


 ראש העמוד to_top